Treningi

Jaką mamy filozofię współpracy?

  • Każdy trening, warsztat czy spotkanie opracowujemy indywidualnie i z zaangażowaniem jednocześnie dopasowując się do potrzeb oraz oczekiwań.
  • Chętnie pomagamy, dzielimy się wiedzą, doświadczeniem i pomysłami.
  • Elastyczność i partnerskie podejście do współpracy owocuje projektami zrealizowanymi z sukcesem i dużym zadowoleniem każdej ze stron.
  • Wszystkie zajęcia, konsultacje i warsztaty możemy przygotować  w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Co możemy dla Ciebie zrobić? 

Dla biznesu:

  • Poprowadzić warsztaty lub zajęcia indywidualne zakresu mnemotechnik (trening superpamięci), kreatywnego myślenia i rozwoju intelektu dla kadry menedżerskiej.
  • Poprowadzić warsztaty, wykłady, pogadanki z zakresu umiejętności miękkich np. szczęście, odporność psychiczna, stawianie celów i ich osiąganie, motywacja, efektywna komunikacja.
  • Udzielić indywidualnych rozwojowych konsultacji psychologicznych dla Twoich pracowników (np. w formie indywidualnych konsultacji lub coachingu).
  • Przygotować spotkania z autorkami naszych książek.

Dla klientów indywidualnych:

  • POMOC PSYCHOLOGICZNA: terapia psychologiczna w nurcie Skoncentrowanym na Rozwiązaniach,  indywidualne rozwojowe konsultacje służące nabyciu konkretnych umiejętności miękkich,
  • EFEKTYWNA NAUKA: trening intelektu w tym rozwój pamięci, koncentracji i myślenia, mentalne i merytoryczne przygotowaniu do egzaminów polskich jak i międzynarodowych (w tym egzaminu ósmoklasisty i matury).

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu.

 

 

 

Reklamy